Nyhende

Før du reiser

Forlenga sommarbåtrute mellom Øygarden og Fedje

Sommarbåtruta mellom Øygarden og Fedje var planlagt avslutta 19. august. På grunn av stor etterpurnad, vert det no [...]

Reservering av billettar Hellesøy – Fedje

Det har vore til tider særs stor etterspurnad etter billettar på rundturen til Fedje frå Hellesøy, og fleire [...]

Sommarendring i rutetider Øygarden

I samband med problem med korrespondanse med bussavgang på Hellesøy kl.0758 i tidsrommet bussane køyrer sommarruter, vil me [...]

Sommarrute Hellesøy – Fedje

I sommar skal MS Øyrosa gå i rute mellom Hellesøy og Fedje to gongar i veka, fom. 21. [...]