GulenSkyss

/GulenSkyss

About GulenSkyss

This author has not yet filled in any details.
So far GulenSkyss has created 9 blog entries.
8 12, 2017

Espevær – Eidesvik

Det vert normal drift i sambandet Espevær - Eidesvik fom 08.25 avgangen frå Espevær.

7 12, 2017

Espevær – Eidesvik

Sambandet Espevær-Eidesvik er innstilt inntil videre pga uvær. Turen i morgon 06.25 vil også bli innstilt. Me ber om orsak for dette.  

4 09, 2017

Hellesøy – Hernar

MS Tornerose vil gå i sambandet denne veka pga. verkstadsopphald for MS Øyrosa.

7 08, 2017

Forlenga sommarbåtrute mellom Øygarden og Fedje

Sommarbåtruta mellom Øygarden og Fedje var planlagt avslutta 19. august. På grunn av stor etterpurnad, vert det no sett opp to nye avgangar, onsdag 23. og laurdag 26. august, med same avgangstider som før. Sommarbåtruta som vart oppretta mellom Øygarden og Fedje viser seg å vera ein stor suksess! Det har vore fullt belegg på [...]

7 07, 2017

Reservering av billettar Hellesøy – Fedje

Det har vore til tider særs stor etterspurnad etter billettar på rundturen til Fedje frå Hellesøy, og fleire gongar har uheldige passasjerar stått igjen på kaia pga. full båt. Eit reservasjonssystem har blitt etterspurt, og no er dette på plass. Dette systemet kan ein nytte for å reservere billettar på turen frå Hellesøy til Fedje [...]

22 06, 2017

Sommarendring i rutetider Øygarden

I samband med problem med korrespondanse med bussavgang på Hellesøy kl.0758 i tidsrommet bussane køyrer sommarruter, vil me endre tidspunktet for morgonturane på kvardagane no i sommar. Dette betyr at i tidsrommet 26.juni til og med 11.august (7 veker) vil morgonturane gå slik: Måndag - Fredag: Avgang Hellesøy: kl. 0725 Avgang Hernar: kl. 0740 Avgang [...]

19 06, 2017

Sommarrute Hellesøy – Fedje

I sommar skal MS Øyrosa gå i rute mellom Hellesøy og Fedje to gongar i veka, fom. 21. juni tom. 19. august. For meir informasjon sjå brosjyre på Fedje kommune si heimeside ved å klikke her.   Ruteplan onsdag: Frå Hellesøy kl 11.50 til Fedje kl 12.30 Frå Fedje kl 15.00 til Hellesøy kl 15.35 [...]

18 02, 2016

SMS-varsling av driftsmeldingar

No har me i GulenSkyss lansert SMS-varsling i samband med oppdatering av driftsmeldingane. Det vil seie at om du melder deg på denne tenesta for det sambandet du ynskjer og bli haldt oppdatert på, så vil du automatisk få ein SMS om det skulle oppstå eit driftsavvik på sambandet. Tenesta er heilt gratis for sluttbrukar, [...]

18 02, 2016

Ny heimeside

Endeleg har GulenSkyss AS fått seg ny heimeside. Denne sida skal innehalde alt av informasjon som dei reisande treng i samband med ei reise på eit av våre farty. I tillegg vil me presentere både selskapet og fartya våre på heimesida. Me vil prøve å halde heimesida fortløpande oppdatert med nye ting som skjer i [...]