Det vert normal drift i sambandet Espevær – Eidesvik fom 08.25 avgangen frå Espevær.