For rutetabell, sjå Sogn og Fjordane fylkeskommune si heimeside kringom.no.
Direktelink http://www.kringom.no/rutetabell.383963.no.html?rid=10030