Om oss

GulenSkyss er etablert med kontor i vakre Eivindvik som ligg i Gulen kommune på sørsida av Sognefjorden, ytst mot havet. GulenSkyss vart starta som eit enkeltmannsføretak i 1971 under namnet Per Vold Rederi. I 2002 blei føretaket endra til aksjeselskap og det nye namnet vart Gulen Skyssbåtservice AS. I samband med ruteutviding og omorganisering av reiarlaget endra føretaket i 2014 namn til GulenSkyss AS.
For tida driv me fire rutesamband i Hordaland og Sogn og Fjordane på oppdrag frå fylkeskommunane. I tillegg til dette har me ein del charterkøyring i sommarhalvåret, samt sporadiske turar utover heile året. Me tilbyr også tenester til olje- og offshorenæringa, blant anna med mannskapsbyter, standbyfarty, osv.