No har me i GulenSkyss lansert SMS-varsling i samband med oppdatering av driftsmeldingane.

Det vil seie at om du melder deg på denne tenesta for det sambandet du ynskjer og bli haldt oppdatert på, så vil du automatisk få ein SMS om det skulle oppstå eit driftsavvik på sambandet. Tenesta er heilt gratis for sluttbrukar, det kostar ingenting å ta imot SMS frå GulenSkyss.

Klikk på lenkja nedanfor for meir informasjon.

Driftsmeldingar på SMS skriv