I sommar skal MS Øyrosa gå i rute mellom Hellesøy og Fedje to gongar i veka, fom. 21. juni tom. 19. august.
For meir informasjon sjå brosjyre på Fedje kommune si heimeside ved å klikke her.

 

Ruteplan onsdag:
Frå Hellesøy kl 11.50 til Fedje kl 12.30
Frå Fedje kl 15.00 til Hellesøy kl 15.35

Det er korrespondanse med buss til/fra Bergen (Buss frå Bergen kl 10.00 / retur til  Bergen kl 15.58)

 

Ruteplan laurdag:
Frå Hellesøy kl 12.30 til Fedje kl 13.10
Frå Fedje kl 14.35 til Hellesøy kl 15.10

Det er korrespondanse med buss til/fra Bergen (Buss frå Bergen kl 10.40/  retur til Bergen kl 15.35)

Billettprisar

Produkt Pris
Vaksen (ein veg) kr. 100,-
Vaksen (tur/retur) kr. 150,-
Born/Honnør (ein veg) kr. 50,-
Born/Honnør (tur/retur) kr. 70,-
Born under 4 år gratis
Sykkel/Hund (ein veg) kr. 30,-
Sykkel/Hund (tur/retur) kr. 50,-